King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัล “บุคลากรในดวงใจนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563
June 18, 2021

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัล “บุคลากรในดวงใจนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักด...

อ่านต่อ >
ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.   ได้รับรางวัล “บุคลากรในดวงใจนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563
June 18, 2021

ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัล “บุคลากรในดวงใจนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศ...

อ่านต่อ >
นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!! เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2
June 17, 2021

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!! เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!!เพื่อลงทะเบียนเ...

อ่านต่อ >
ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ Invention to Business (I-2B) ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
June 16, 2021

ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ Invention to Business (I-2B) ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ...

อ่านต่อ >
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา สามารถขอรับได้ใบรับรองสำเร็จการศึกษา และ Transcript ได้ ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
June 15, 2021

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา สามารถขอรับได้ใบรับรองสำเร็จการศึกษา และ Transcript ได้ ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

น้องนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักส...

อ่านต่อ >
นักศึกษาที่สนใจจะเข้าศึกษาวิชาทหาร สมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2564
June 14, 2021

นักศึกษาที่สนใจจะเข้าศึกษาวิชาทหาร สมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2564

สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโ...

อ่านต่อ >
ขั้นตอนการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
June 12, 2021

ขั้นตอนการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 การปร...

อ่านต่อ >
กำหนดการเปิดระบบการประเมินอาจารย์ นักศึกษาสามารถประเมินได้ตั้งแต่ วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564
June 11, 2021

กำหนดการเปิดระบบการประเมินอาจารย์ นักศึกษาสามารถประเมินได้ตั้งแต่ วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

อ่านต่อ >
กำหนดการรอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Admission 2)
June 10, 2021

กำหนดการรอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Admission 2)

กำหนดการรอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Adm...

อ่านต่อ >
การบันทึกประวัตินักศึกษาและการสร้าง Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64
June 09, 2021

การบันทึกประวัตินักศึกษาและการสร้าง Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64

การบันทึกประวัตินักศึกษาและการสร้าง Internet Acco...

อ่านต่อ >