King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


30 หน่วยวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
May 25, 2021

30 หน่วยวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

  30 หน่วยวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มจธ....

อ่านต่อ >
ทุนสนับสนุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
May 24, 2021

ทุนสนับสนุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ประกาศทุนสนับสนุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก คณะ...

อ่านต่อ >
ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. สาขาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ศึกษา ระดับปริญญาโท รวมจำนวน “6 ทุน” สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายนนี้ 2564
May 23, 2021

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. สาขาฟิสิกส์/ฟิสิกส์ศึกษา ระดับปริญญาโท รวมจำนวน “6 ทุน” สมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายนนี้ 2564

ทุนสนับสนุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ....

อ่านต่อ >
ภาควิชาฟิสิกส์ เปิดรายวิชา PHY 101  และ PHY 103 ในภาคการศึกษา S/2563
May 21, 2021

ภาควิชาฟิสิกส์ เปิดรายวิชา PHY 101 และ PHY 103 ในภาคการศึกษา S/2563

ประกาศ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท...

อ่านต่อ >
ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของตนให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ New ACIS ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว
May 21, 2021

ขอความร่วมมือนักศึกษาปรับปรุงข้อมูลการติดต่อของตนให้เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ New ACIS ภายใน 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ได้รับข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

Important Notice: Please Update Your Contact Infor...

อ่านต่อ >
สอบนี้เราต้องรอด ไปกับ "𝗣𝗮𝘀𝘁 𝗘𝘅𝗮𝗺 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿"
May 20, 2021

สอบนี้เราต้องรอด ไปกับ "𝗣𝗮𝘀𝘁 𝗘𝘅𝗮𝗺 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿"

ถึงจะเลือกอะไรไม่ได้ แต่สอบนี้เราเลือกที่จะผ่านได้...

อ่านต่อ >
แนะนำการสืบค้น KMUTT e-Thesis (วิทยานิพนธ์ ของ นศ. มจธ. ระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
May 19, 2021

แนะนำการสืบค้น KMUTT e-Thesis (วิทยานิพนธ์ ของ นศ. มจธ. ระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)

แนะนำการสืบค้น KMUTT e-Thesis . *e-Thesis : วิท...

อ่านต่อ >
กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มจธ. ปีการศึกษา 2564 (TCAS 64)
May 18, 2021

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มจธ. ปีการศึกษา 2564 (TCAS 64)

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มจธ. ปีการศึกษา...

อ่านต่อ >
กำหนดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2564
May 17, 2021

กำหนดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2564

กำหนดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และส่งสัญญายืนยันกา...

อ่านต่อ >
สำนักหอสมุด มจธ. บริการให้คำปรึกษาด้านการ Set Proxy หรือการอ่าน E-Book
May 14, 2021

สำนักหอสมุด มจธ. บริการให้คำปรึกษาด้านการ Set Proxy หรือการอ่าน E-Book

หากต้องการ #ที่ปรึกษา หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต...

อ่านต่อ >