King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
April 17, 2021

ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ภายในโรงพยาบาลและผู้ป่วย ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญร่วมบร...

อ่านต่อ >
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ยังคงเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ในช่วง COVID-19
April 16, 2021

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ยังคงเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ในช่วง COVID-19

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ยังคงให้บริ...

อ่านต่อ >
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19
April 14, 2021

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม...

อ่านต่อ >
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสภาอนุมัติ เฉพาะรอบ 5/63 (7 เมษายน 2564)
April 10, 2021

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสภาอนุมัติ เฉพาะรอบ 5/63 (7 เมษายน 2564)

ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสภาอนุมัติ เฉพาะ ร...

อ่านต่อ >
Health care unit งดบริการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ ให้บริการเฉพาะพื้นที่การศึกษาบางมด
April 09, 2021

Health care unit งดบริการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ ให้บริการเฉพาะพื้นที่การศึกษาบางมด

แจ้งปรับเวลาให้บริการ จากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลย...

อ่านต่อ >
การให้บริการนักศึกษาช่วง COVID-19
April 09, 2021

การให้บริการนักศึกษาช่วง COVID-19

ที่มา : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.

อ่านต่อ >
เปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2564
April 08, 2021

เปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อประกาศรับนักศึกษา โค...

อ่านต่อ >
ทุนการศึกษาปริญญาโทเต็มรูปแบบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยลักเซมเบิร์ก
April 07, 2021

ทุนการศึกษาปริญญาโทเต็มรูปแบบสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยลักเซมเบิร์ก

โอกาสทุนการศึกษาปริญญาโทเต็มรูปแบบสาขาวิทยาศาสตร์...

อ่านต่อ >
(ขยายเวลา) กำหนดการแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทุกระดับการศึกษา (วันนี้ - 19 เม.ย. 64)
April 05, 2021

(ขยายเวลา) กำหนดการแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทุกระดับการศึกษา (วันนี้ - 19 เม.ย. 64)

  ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน...

อ่านต่อ >
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านโครงการ Physics Exhibition ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2564
April 03, 2021

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ผ่านโครงการ Physics Exhibition ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับป...

อ่านต่อ >