คลังข่าวกิจกรรม

มิถุนายน 2560

8-15 มิถุนายน 60 ผศ.ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” (pdf)

4-30 มิถุนายน 60 การเดินทางไปทำวิจัยร่วม ณ IMR ประเทศญี่ปุ่น

พฤษภาคม 2560

30 พฤษภาคม 2560 โครงงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2559 (pdf)

2 พฤษภาคม 60 ครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก (pdf)

1-9 พฤษภาคม 60 ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในคณะผู้สอนและพานักเรียนผู้แทนจากประเทศไทยคว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 4 เกียรติคุณประกาศฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 18 จากรัสเซีย

มีนาคม 2560

6 มีนาคม 60 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ศึกษาดูงาน ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลางส์ (pdf)

กุมภาพันธ์ 2560

27 กุมภาพันธ์ 60 เปิดห้องกาแฟภาควิชาฟิสิกส์ (pdf)

25 กุมภาพันธ์ 60 การถ่ายทอดเทคโนโลยี “งานวิจัยสีเขียวกับการประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตรและอาหาร” ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (pdf)

21-23 กุมภาพันธ์ 60 ผศ. ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Raspberry Pi Programming Basic Course และ Arduino Programming Basic Course (pdf)

14-17 กุมภาพันธ์ 60 กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน (Physics Learning by Doing)

2 กุมภาพันธ์ 60 ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ได้รับรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงานนวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม

มกราคม 2560

25 มกราคม 60 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์

9-14 มกราคม 60 กีฬาสีสามัคคีฟิสิกส์ ครั้งที่ 12 (pdf)

9-14 มกราคม 60 กีฬาสีสามัคคีฟิสิกส์ ครั้งที่ 12

6-8 มกราคม 60 โครงการฟิสิกส์อาสา ครั้งที่ 9 "รวมใจทำดีตามรอยพ่อ" (pdf)

ธันวาคม 2559

21-22 ธันวาคม 59 ภาควิชาฟิสิกส์ จัดสัมมนาประจำปี 2560

12-14 Sokendai Asian Winter School 2016

พฤศจิกายน 2559

19 พฤศจิกายน 59 ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยนวัตกรรม ASEAN GLOBAL INNOVATION CHALLENGE (A-GIC) 2016 "DOMESTIC WASTE: FROM TRASH TO GOLD"

14 พฤศจิกายน 59 โครงการเปิดบ้านรับขวัญน้อง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12 Congratulations 2558 (pdf)

12 พฤศจิกายน 59 ภาพบรรยากาศ วันถ่ายรูปหมู่ ก่อนวันรับปริญญา ของนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์

ตุลาคม 2559

18 ตุลาคม 59 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

กันยายน 2559

9 กันยายน 59 ภาพบรรยากาศงานเกษียณ 2559

สิงหาคม 2559

22 สิงหาคม 59 การทำบุญภาควิชาฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา 2559

18 สิงหาคม 59 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 1 ร่วมถวายบังคม และ ร้องเพลง "วันวิทยาศาสตร์"

11 สิงหาคม 59 งานไหว้ครูภาควิชาฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา 2559

1 สิงหาคม 59 การลงนามความร่วมมือโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน

มิถุนายน 2559

มิถุนายน 59 การได้รางวัลผลงานวิจัยของนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์
มิถุนายน 59 การวิจัยร่วมระหว่างภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. กับสถาบันวิจัย SIOM ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
14 มิถุนายน 59 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่ผ่านการสมัคร admission 1/2559 ณ ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

พฤษภาคม 2559

22 พฤษภาคม 59 งานปัจฉิมนิเทศภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. ประจำปีการศึกษา 2558
คณาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และ รศ.ดร.สุปาณี ลิ้มสุวรรณ ที่ได้รับการจดทะเบียนคำขอรับสิทธิบัตร "เตาไฟฟ้าสำหรับการ เผาพลอยในบรรยากาศที่เป็นออกซิเดชันหรือรีดักชัน"

เมษายน 2559

คณาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี 2558
คณาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ประจำปี 2558
ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
10-12 เม.ย. 59 ข่าวค่ายฟิสิกส์อาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 "ปันรัก ปันความรู้ สู่ชุมชน"

มีนาคม 2559

26 มี.ค. 59 ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. จัดงานครบรอบ 40 ปี : 40th Anniversary Physics KMUTT
26 มี.ค. 59 ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 40 ปี ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

กุมภาพันธ์ 2559

20-21 ก.พ. 59 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ภาคกลางตอนล่าง

มกราคม 2559

30-31 ม.ค. และ 1 ก.พ. 59 กิจกรรมค่าย "I AM SCI" คณะวิทยาศาสตร์
25-26 ม.ค. 59 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ภาคกลางตอนบน
20-22 ม.ค. 59 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ภาคตะวันออก
18 ม.ค. 59 งานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชาฟิสิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2559

ธันวาคม 2558

8 ธ.ค. 58 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์จัดแสดงโปสเตอร์โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมประปีการศึกษา 2558

พฤศจิกายน 2558

30 พ.ย. 58 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ประชุมร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์
20 พ.ย. 58 การพัฒนาทักษะการนำเสนอทางวิชาการอย่างมืออาชีพ น.ศ.ฟิสิกส์ปี 1
11 พ.ย. 58 การศึกษาดูงานเทคโนโลยีสุญญากาศ ณ บริษัท บีพี กรุ๊ป จำกัด

ตุลาคม 2558

5 ต.ค. 58 นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15

กันยายน 2558

21 ก.ย. 58 ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการบุคคลากรภาควิชาฟิสิกส์ ประจำปี พ.ศ. 2558

สิงหาคม 2558

28 ส.ค. 58 ทำบุญภาควิชาฟิสิกส์
20 ส.ค. 58 ไหว้ครูภาควิชาฟิสิกส์

กรกฎาคม 2558

29 ก.ค. 58 ตรวจนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ฝึกงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
19-20 ก.ค. 58 สัมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์ ช่วงที่ 2

มิถุนายน 2558

22 มิ.ย. 58 สัมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาฟิสิกส์
12-14 มิ.ย. 58 ค่ายพี่เลี้ยงครูโรงเรียนเครือข่าย ฟิสิกส์ศึกษา ณ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี
9 มิ.ย. 58 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เยี่ยมชมภาควิชาฟิสิกส์

พฤษภาคม 2558

25 พ.ค. 58 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ อะสะนิธิ ได้รับแต่งเป็นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ล่าสุดของภาควิชาฟิสิกส์
24 พ.ค. 58 ภาพบรรยากาศงาน Physics Night 2558
21 พ.ค. 58 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์คว้ารางวัลรองชนะเลิศจากสมาคมฟิสิกส์ไทย
18 พ.ค. 58 ตัวแทนประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์.ประชุมชี้แจงเรื่องการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์ CUPT - QA ณ ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.
4 พ.ค. 58 ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557

เมษายน 2558

27 เม.ย. 58 นักศึกษา คณาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมแสดงผลงานวิจัยในนิทรรศการผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี
8 เม.ย. 58 กิจกรรมพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2558

มีนาคม 2558

23 มี.ค. 58 ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "รู้จักตน รู้จักงาน"
22 มี.ค. 58 นักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
14-15 มี.ค. 58 คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. และคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
13-15 มี.ค. 58 กิจกรรมโครงการค่ายฟิสิกส์อาสาพัฒนาครั้งที่ 7 "ปันรัก ปันความรู้ สู่ชุมชน"

กุมภาพันธ์ 2558

16 ก.พ. 58 คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์เข้าเยี่ยมชมห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ณ มจธ. บางขุนเทียน
6-26 ก.พ. 58 ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. ได้เชิญ Prof. Martin Nikl มาบรรยายทางด้าน Scintillation Materials ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
2 ก.พ. 58 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฟิสิกส์เข้าร่วมอมรมการใช้งาน Google Drive

มกราคม 2558

31 ม.ค. 58 ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักเรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
26 ม.ค. - 12 ก.พ. 58 คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรสอนภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
26 ม.ค. - 6 ก.พ. 58 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมกิจกรรมกีฬาสีสามัคคีฟิสิกส์ครั้งที่ 10
24-25 มี.ค. 58 คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. และคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
13 ม.ค. 58 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ร่วมกิจกรรมร้องเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12-13 ม.ค. 58 คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.
9 ม.ค. 58 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th