ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ได้รับรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ จากผลงานนวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 

     เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร. เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ได้รับรางวัลผลงานการปรดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมาก จากผลงานนวัตกรรมเครื่องตรวจหา รอยลายนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 (Thailand Inventors 2017) และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

     นวัตกรรมเครื่องตรวจหารอยนิ้วมือแฝงสำหรับการพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนพื้นผิวของ วัตถุพยานที่เป็นตัวนำไฟฟ้า โดยนำหลักการของเซลล์ไฟฟ้าเคมีอย่างง่ายมาประยุกต์ใช้ สามารถใช้ในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงที่มีอายุได้ โดยใช้เวลาตรวจหาเพียงแค่ 1 นาที และไม่ต้องใช้ร่วมกับวิธีการอื่น เพื่อเพิ่มความคมชัดของลายนิ้วมือที่ปรากฎหลังจากการตรวจหา นอกจากนั้นยังไม่ใช้สารเคมีที่เป็นผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ และไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม เป็นการลดการใช้งบประมาณภาครัฐในการนำเข้า สารเคมีสำเร็จรูป หรือเครื่องมือจากต่างประเทศสำหรับตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงดังเช่นในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th