คณบดีและทีมงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์พบปะคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

25 ต.ค. 60

 

     วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 12:00-14:00 น. ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสต์และทีมงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าพบคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. โดย ผศ.ดร. ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ กล่าวต้อนร้บ คณบดีได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ วิชาการของภาควิชาฟิสิกส์ โดยคณะพร้อมจะให้การสนับสนุนแผนงานการพัฒนาภาควิชาฟิสิกส์ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th