มหาวิทยาลัย St Andrews เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยทางด้านเลเซอร์ที่ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

2 พ.ย. 60

 

     วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30-1:00 น. ทีมอาจารย์จากมหาวิทยา St Andrews, Scotland ได้ เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยทางด้ายเลเซอร์ที่ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางร่วมมือทางวิชาการ และการที่มหาวิทยาลัย St Andrews จะช่วยเหลือสนันสนุนงานวิจัยทางด้านเลเซอร์ ของภาควิชาฟิสิกส์ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th