ค่ายฟิสิกส์อาสาครั้งที่ 10

6-8 เม.ย. 61

    เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2561 นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ บางมด ได้ออกค่ายฟิสิกส์อาสาครั้งที่ 10 ที่โรงเรียนบ้านสมอทองและหมู่บ้านกุดจะเลิศ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ถ่ายทอดความรู้และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับชาวบ้านอบรมการสร้างตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมสาธิตการทำตู้อบต้นแบบให้กับชาวบ้าน สร้างโรงเรือนเพื่อใช้กับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ที่ โรงเรียนบ้านสมอทอง เพื่อใช่เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชน ซ่อมแซมระบบโซล่าเซลล์และซ่อม submerg pump ให้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงบ้านกุดจะเลิศ ทำให้ชาวกุดจะเลิศกลุดพ้นจากความลำบาก และรอคอยความช่วยเหลือมาร่วม 2 ปีกว่า นักศึกษาฟิสิกส์ได้เรียนรู้ทางวิชาการจากของจริงและเป็นการเรียนนอกห้องเรียน สิ่งที่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากผลงานค่ายฟิสิกส์อาสาครั้งที่ 10 ขอขอบคุณภาควิชาฟิสิกส์ บุคลากรทุกคน ศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้สนับสนุนงบประมาณและแรงงาน ที่สำคัญที่สุดคือนักศึกษาฟิสิกส์ทุกชั้นปี ที่สำคัญที่สุดที่จะต้องกล่าวถึง ที่ทำให้ชาวค่ายมีกำลังวังชาตลอดช่วง เวลาออกค่ายคือ ทีมพ่อครัว แม่ครัว ที่ทำอาหารได้อร่อยทุกมื้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th