ความร่วมมือทางการวิจัย

ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ. มีความร่วมมือด้านวิจัยกับสถาบันวิจัยในต่างประเทศ ได้แก่

1. Institute of Physics, Prague, Czech Republic

 

     ทางภาควิชาฟิสิกส์มีความร่วมมือทางการวิจัยกับมีงานวิจัยกับ Prof. Martin Nikl ซึ่งมีงานวิจัยสำคัญเกี่ยวข้องกับการ พัฒนาวัสดุ scintillation materials หลายชนิด และที่กำลังทำการวิจัยอย่างเข้มข้น คือ Yttrium และ Lutetium aluminum garnet ที่โดปด้วยอิออน Ce3+ และ Pr3+ เช่น Y3Al5O12:Ce (YAG:Ce),  Lu3Al5O12:Ce (LuAG:Ce) Y3Al5O12 :Pr (YAG:Pr) และ Lu3Al5O12:Pr (LuAG:Pr) เป็นต้น รวมทั้ง Multicomponent garnet  เช่น (Y,Gd)3(Ga,Al)5O12 และ(Lu,Gd)3(Ga,Al)5O12 ซึ่งมีค่า Light yield ที่สูงมาก และคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้ในด้าน Medical imaging (PET, SPECT)


2. Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic

 

     เป็นเครือข่ายวิจัยของ Prof. Martin Nikl โดยมี Prof. Miroslav Kučera เป็นผู้มีความชำนาญในการศึกษา ผลึก Scintillation material แบบฟิล์มบาง (Thin films) ซึ่งเตรียมด้วยเทคนิค Liquid Phase Epitaxy (LPE)
3. Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, China academic of science

     ทางภาควิชาฟิสิกส์มีความร่วมมือทางการวิจัยกับ Prof. Dr. Danping Chen ซึ่งมีงานวิจัยสำคัญเกี่ยวข้อง กับวัสดุประเภทแก้วที่โด๊ปด้วย rare earth element เช่น Ce3+, Pr3+, Dy3+, Eu3+  เป็นต้น เพื่อในมาศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานด้าน Scintillation และ Luminesce


ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์: 02-4708876, 02-4708959 โทรสาร: 02-4278785 e-mail: adminphysics@kmutt.ac.th