King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ปฏิทินการสอบรายวิชาสำหรับการคัดเลือก TCAS65

ปฏิทินการสอบรายวิชาสำหรับการคัดเลือก TCAS65


TCAS65: ปฏิทินการสอบรายวิชาสำหรับการคัดเลือก TCAS65 รอบ 2 เป็นต้นไป ตามมติที่ประชุมร่วมกับ สทศ. วันที่ 28 มิถุนายน 2564 และ สพฐ. วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

GAT/PAT สอบวันที่ 10-13 มี.ค. 65 และประกาศผลสอบ วันที่ 18 เม.ย. 65

วิชาสามัญ 9 วิชา สอบวันที่ 19-20 มี.ค. 65 และประกาศผลสอบ วันที่ 20 เม.ย. 65

มหาวิทยาลัยจัดสอบรายวิชาเพิ่มเติม ในช่วงวันที่ 24-31 มี.ค. 65

TOP