King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


ขอแสดงความยินดีกับ ผ.ศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานในการประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21
September 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผ.ศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานในการประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21

ขอแสดงความยินดีกับ ผ.ศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ภาควิ...

อ่านต่อ >
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานในการประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
September 20, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย ศิษย์เก่าภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานในการประชุมประจำปี เครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 21 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย สำนักงานค...

อ่านต่อ >
Workshop สำหรับคนที่มี passion อยากสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม วันที่ 23-24 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น.
September 20, 2023

Workshop สำหรับคนที่มี passion อยากสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม วันที่ 23-24 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น.

สายรักษ์โลกมาทางนี้ Workshop สำหรับคนที่มี pass...

อ่านต่อ >
โครงการ FSci's Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดีๆ จากพี่สู่น้อง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ นักศึกษาเก่า บุคลากร เข้าฟังบรรยาย หัวข้อ "ทักษะสำคัญสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ" วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น.
September 17, 2023

โครงการ FSci's Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดีๆ จากพี่สู่น้อง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอเชิญนักศึกษาทุกคณะ นักศึกษาเก่า บุคลากร เข้าฟังบรรยาย หัวข้อ "ทักษะสำคัญสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ" วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น.

โครงการ FSci's Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดีๆ จากพี...

อ่านต่อ >
CWTS Leiden Ranking 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อันดับ 2 ในไทย จากประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยอ้างอิงฐานข้อมูล Web of Science
September 17, 2023

CWTS Leiden Ranking 2023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อันดับ 2 ในไทย จากประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยอ้างอิงฐานข้อมูล Web of Science

CWTS Leiden Ranking 2023 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิ...

อ่านต่อ >
ข่าวดี !! ขยายเวลารับสมัคร !! สำหรับโครงการที่ปิดรับสมัครวันที่ 15 กันยายน ขยายเวลารับสมัครถึง 18 กันยายน 2566
September 14, 2023

ข่าวดี !! ขยายเวลารับสมัคร !! สำหรับโครงการที่ปิดรับสมัครวันที่ 15 กันยายน ขยายเวลารับสมัครถึง 18 กันยายน 2566

ข่าวดี !!ขยายเวลารับสมัคร !!สำหรับโครงการที่ปิดรับ...

อ่านต่อ >
 ตรวจสอบตารางสอบ 1/2566 สอบช่วงที่ 1 : จ.11 - ศ.15 กันยายน 2566
September 08, 2023

 ตรวจสอบตารางสอบ 1/2566 สอบช่วงที่ 1 : จ.11 - ศ.15 กันยายน 2566

 ตรวจสอบตารางสอบ 1/2566สอบช่วงที่ 1 : จ.11 -...

อ่านต่อ >
  ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกชั้นปี เข้าร่วมงาน Freshmen in wonderland เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 "Light the dream for new gen" วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566
September 08, 2023

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกชั้นปี เข้าร่วมงาน Freshmen in wonderland เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 "Light the dream for new gen" วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566

 ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโ...

อ่านต่อ >
โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน Spring 2024 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
September 08, 2023

โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน Spring 2024 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานทูตสหรัฐฯ และ โครงการ Young Southeast Asian L...

อ่านต่อ >
HOW TO ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่าน MOD LINK Application
August 27, 2023

HOW TO ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่าน MOD LINK Application

HOW TO ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผ่าน MOD LINK Applicatio...

อ่านต่อ >