King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
June 19, 2021

นักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุ...

อ่านต่อ >
ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัล “บุคลากรในดวงใจนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563
June 18, 2021

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัล “บุคลากรในดวงใจนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักด...

อ่านต่อ >
ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.   ได้รับรางวัล “บุคลากรในดวงใจนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563
June 18, 2021

ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้รับรางวัล “บุคลากรในดวงใจนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศ...

อ่านต่อ >
นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!! เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2
June 17, 2021

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!! เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!!เพื่อลงทะเบียนเ...

อ่านต่อ >
ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ Invention to Business (I-2B) ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
June 16, 2021

ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ Invention to Business (I-2B) ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ...

อ่านต่อ >
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา สามารถขอรับได้ใบรับรองสำเร็จการศึกษา และ Transcript ได้ ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
June 15, 2021

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา สามารถขอรับได้ใบรับรองสำเร็จการศึกษา และ Transcript ได้ ระหว่างรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

น้องนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักส...

อ่านต่อ >
นักศึกษาที่สนใจจะเข้าศึกษาวิชาทหาร สมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2564
June 14, 2021

นักศึกษาที่สนใจจะเข้าศึกษาวิชาทหาร สมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2564

สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโ...

อ่านต่อ >
ขั้นตอนการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
June 12, 2021

ขั้นตอนการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการปรับพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2564 การปร...

อ่านต่อ >
กำหนดการเปิดระบบการประเมินอาจารย์ นักศึกษาสามารถประเมินได้ตั้งแต่ วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564
June 11, 2021

กำหนดการเปิดระบบการประเมินอาจารย์ นักศึกษาสามารถประเมินได้ตั้งแต่ วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2564

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

อ่านต่อ >
กำหนดการรอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Admission 2)
June 10, 2021

กำหนดการรอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Admission 2)

กำหนดการรอบที่ 3 Admission (Admission 1 & Adm...

อ่านต่อ >