King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
KMUTT4Life - มจธ. เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

KMUTT4Life - มจธ. เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


มจธ. เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ??

?เปิดรับสมัคร และส่งหลักฐานการสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2564
?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: ตั้งแต่วันสมัคร - 6 สิงหาคม 2564
?ลงทะเบียนเรียน: ตั้งแต่วันสมัคร - 31 สิงหาคม 2564
(เริ่มภาคการศึกษา 9 สิงหาคม 2564)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
? https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/admission/ (เว็บไซต์ชั่วคราว)

TOP