King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ขั้นตอนการตรวจสอบการได้รับ Internet Package 10 Mbps นาน 12 เดือน พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย เพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนการตรวจสอบการได้รับ Internet Package 10 Mbps นาน 12 เดือน พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย เพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา


ขั้นตอนการตรวจสอบการได้รับ Internet Package 10 Mbps นาน 12 เดือน
พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย เพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

?เงื่อนไขของผู้รับสิทธิ์ : สงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของมจธ.และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
?นักศึกษาสามารถตรวจการได้รับ Internet Package ผ่านระบบตรวจสอบการขอรับสิทธิ์ใช้งาน Unlimited Internet Package สำหรับนักศึกษา มจธ. ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3B3e41x

?โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้
1.ยืนยันตัวตนด้วยรหัสนักศึกษาและเลขบัตรประชาชน
2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน

?น้อง ๆ อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

?พบปัญหา สอบถาม พี่แอดมินผ่าน Line ID : @regiskmutt , Facebook Fanpage : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.

TOP