King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
รายละเอียดการรับชั่วโมงกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Q&A The Way to be เด็กบางมด

รายละเอียดการรับชั่วโมงกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Q&A The Way to be เด็กบางมด


รายละเอียดการรับชั่วโมงกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Q&A The Way to be เด็กบางมด ✨
? ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งหลักฐานการเข้ารับชมได้ถึงวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 23.59 น.เท่านั้น
หากส่งหลักฐานไม่ครบทั้ง 5 Episode จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมที่จำนวน 8 ชั่วโมง และสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่ส่งครบ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมจำนวน 13 ชั่วโมง
⛅️ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับชั่วโมงกิจกรรมผ่านทางหน้าเพจองค์การนักศึกษาในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
?รวบรวมลิงค์วิดิโอรายการและแบบฟอร์มแนบหลักฐาน
? Episode 1 กว่าจะมาเป็นบางมด
วิดิโอรายการ : https://fb.watch/7IN-UwPYnc/
แบบฟอร์มส่งหลักฐาน : https://forms.gle/tYBqX1p6dNAXeGTH8
? Episode 2 Memories of Freshy
วิดิโอรายการ : https://fb.watch/7IN_cRIYOa/
แบบฟอร์มส่งหลักฐาน : https://forms.gle/ot7eT1AqqfEbGNy19
? Episode 3 พากินอาหารสุดหรูย่านบางมด
วิดิโอรายการ : https://fb.watch/7INUCmO8GF/
แบบฟอร์มส่งหลักฐาน : https://forms.gle/ViJ7Wm9ff1x2gYcA6
? Episode 4 เจอกระรอกให้วิ่งกอด เจอเต่าให้วิ่งหนี
วิดิโอรายการ : https://fb.watch/7INsFasJvK/
แบบฟอร์มส่งหลักฐาน : https://forms.gle/dJvdBc1PCdjE1KHt7
? Episode 5 โค้งสุดท้ายในวัยเรียน
วิดิโอรายการ : https://fb.watch/7IMQURD0h3/
แบบฟอร์มส่งหลักฐาน : https://forms.gle/pYJeV2s4VAFz9aWs5
TOP