King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
อยากเพิ่มวิชาสอบ อยากเปลี่ยนสนามสอบ ทำไงได้บ้าง ?

อยากเพิ่มวิชาสอบ อยากเปลี่ยนสนามสอบ ทำไงได้บ้าง ?


📣 สมัครสอบเสร็จแล้ว ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
แต่อยากเพิ่มวิชาสอบ อยากเปลี่ยนสนามสอบ
ทำไงได้บ้าง ?
.
การเพิ่มวิชาสอบ ผู้สมัครสามารถเพิ่มวิชาสอบได้เท่านั้น ไม่สามารถลดวิชาสอบได้ การเพิ่มวิชาสอบจะต้องชำระเงินเพิ่มเติมและทำตามขั้นตอนการสมัครสอบให้ครบถ้วน
.
การแก้ไขสนามสอบ ผู้สมัครสามารถแก้ไขประเภทข้อสอบหรือแก้ไขสนามสอบได้โดยการเลื่อนจัดลำดับสนามสอบขึ้นหรือลง เพื่อจัดลำดับสนามสอบใหม่ ผู้สมัครสามารถแก้ไขสนามสอบทั้งหมดได้ 3 ครั้ง โดยนับจากการยืนยัน OTP
.
แล้วต้องทำยังไง ดูที่คู่มือการสมัคร
https://www.mytcas.com/doc/student-exam-tgat-tpat/
.
สมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566
ข้อมูลหลักสูตร : https://course.mytcas.com/
ค้นหาสนามสอบ : https://course.mytcas.com/venues
 
ที่มา : เตรียม Portfolio เข้ามหาลัย