King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 (วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2564)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 (วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2564)


ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการดีเด่นและด้านความสามารถเฉพาะด้านที่โดดเด่น อาทิเช่น
?ด้านกีฬา
?ด้านศิลปวัฒนธรรม
?ด้านความเป็นผู้นำ
?ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

โดยจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร และค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือน เดือนละ 4,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sfa.kmutt.ac.th/sfanews230464/

ที่มา : ทุนการศึกษา มจธ.

TOP