King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


โครงการระดมทุน สานฝันครูพันธุ์ใหม่หัวใจนักวิทย์
July 28, 2021

โครงการระดมทุน สานฝันครูพันธุ์ใหม่หัวใจนักวิทย์

โครงการระดมทุน สานฝันครูพันธุ์ใหม่หัวใจนักวิทย์ เพ...

อ่านต่อ >
โครงการระดมทุน เพื่อนักศึกษาวิทยาศาสตร์ขาดแค่ลน สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
July 27, 2021

โครงการระดมทุน เพื่อนักศึกษาวิทยาศาสตร์ขาดแค่ลน สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงการระดมทุน เพื่อนักศึกษาวิทยาศาสตร์ขาดแค่ลน ส...

อ่านต่อ >
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563
July 27, 2021

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมห...

อ่านต่อ >
มจธ. มอบความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563
July 26, 2021

มจธ. มอบความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามจธ. ห่...

อ่านต่อ >
ขั้นตอนการเข้าเรียน Free guided project ใน 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐫𝐚
July 25, 2021

ขั้นตอนการเข้าเรียน Free guided project ใน 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐫𝐚

ขั้นตอนการเข้าเรียน Free guided project ใน 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐫...

อ่านต่อ >
ปฏิทินการสอบรายวิชาสำหรับการคัดเลือก TCAS65
July 23, 2021

ปฏิทินการสอบรายวิชาสำหรับการคัดเลือก TCAS65

TCAS65: ปฏิทินการสอบรายวิชาสำหรับการคัดเลือก TCAS6...

อ่านต่อ >
Online Learning Resource สำหรับส่งเสริมการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ
July 22, 2021

Online Learning Resource สำหรับส่งเสริมการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ

 KEEP LEARNING KEEP GROWING วันนี้เรามี...

อ่านต่อ >
รวมเบอร์โทรศัพท์​สายด่วนในสถานการณ์​โควิด-19
July 21, 2021

รวมเบอร์โทรศัพท์​สายด่วนในสถานการณ์​โควิด-19

อ่านต่อ >
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 (;วันนี้ - 6 สิงหาคม 2564)
July 19, 2021

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิบุคลากรและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 (;วันนี้ - 6 สิงหาคม 2564)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการ...

อ่านต่อ >
สำหรับนักศึกษา มจธ.  เรียนออนไลน์ไม่มีสะดุด กับ Internet Package ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีดฟรี ตลอดทั้งปี!
July 19, 2021

สำหรับนักศึกษา มจธ.  เรียนออนไลน์ไม่มีสะดุด กับ Internet Package ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีดฟรี ตลอดทั้งปี!

แบบสำรวจความต้องการเบื้องต้นเพื่อวางแผนการจัดซื...

อ่านต่อ >