King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
Application ที่นักศึกษาควรมี!!  ในยุคโควิด (COVID-19)

Application ที่นักศึกษาควรมี!! ในยุคโควิด (COVID-19)


Application ที่นักศึกษาปี 1 ยุคโควิด (COVID-19) ควรมี!! ?
✨ หากนักศึกษาใหม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลต่างๆที่ทางองค์การนักศึกษาได้แนะนำ
สามารถสอบถามได้ทางรุ่นพี่ประจำภาควิชาของน้องๆ หรือสอบถามได้ทางเพจองค์การนักศึกษา
 
อาจเป็นการ์ตูนรูป หน้าจอ และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "APP เกี่ยวกับเอกสารข้อมูล Gmail Chrome G ไดรฟ์ แปลภาษา Excel ซีต PowerPoint เอกสาร Word Canva G-mail รับข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย และเป็นอีก ช่องทางในการส่งงาน Chrome ค้นคว้าข้อมูล •ไดรฟ์ ไว้เก็บไฟล์ข้อมูลหรือคลังชีรุ่นพี่ .Excel,ซีต- ใช้ในการเตรียมข้อมูล ประมวลข้อมูล ดูตารางคะแนน ในวิชาเรียน Word,เอกสาร ใช้ในการทำรายงาน พิมพ์ข้อมูล Canva,PowerPoint ใช้ในการออกแบบงานนำเสนอ พรีเซนท์ โปสเตอร์นำเสนอ •แปลภาษา ใช้การแปลคำศัพท์ KMUTT UNION"
 
อาจเป็นรูปภาพของ โทรศัพท์, หน้าจอ และข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
ที่มา : องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
TOP