King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
การช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษา มจธ. ปีการศึกษา 2564

การช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษา มจธ. ปีการศึกษา 2564


การช่วยเหลือนักศึกษา มจธ. ตลอดปีการศึกษา 2564

?ทุนให้เปล่า
?ทุนจ้างงานเพื่อการเรียนรู้ (เฉพาะ นศ.ป.ตรี)
?มอบความช่วยเหลือไม่เป็นตัวเงินโดยตรง
- ขยายเวลาการชำระค่าเทอม ให้ทุกคนที่เดือดร้อน
- บริการยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 500 เครื่อง (เฉพาะ นศ.ป.ตรี)
- ให้บริการวัคซีนแก่นักศึกษาที่หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.
- แพคเกจอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้มอบให้ทุกคนที่เดือดร้อนและลงทะเบียน (พร้อม ภาค 1/64)
- ประกัน COVID-19
นักศึกษาปัจจุบันรหัส 59 - 63 และตกค้างที่มีสถานภาพนักศึกษาคุ้มครองถึง 24 มี.ค. 65
นักศึกษาใหม่ 64 เริ่ม 1 ก.ค. 64 คุ้มครองถึง 24 มี.ค. 65

?หากนักศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือพบเห็นเพื่อนที่ได้รับความเดือดร้อน
สามารถประสานเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 0-24708097-8, 0-24708107 email:sfa@mail.kmutt.ac.th FB: ทุนการศึกษา มจธ.

TOP