King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
สำหรับนักศึกษา มจธ.  เรียนออนไลน์ไม่มีสะดุด กับ Internet Package ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีดฟรี ตลอดทั้งปี!

สำหรับนักศึกษา มจธ.  เรียนออนไลน์ไม่มีสะดุด กับ Internet Package ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีดฟรี ตลอดทั้งปี!


แบบสำรวจความต้องการเบื้องต้นเพื่อวางแผนการจัดซื้อ Internet Package

?? เรียนออนไลน์ไม่มีสะดุด กับ Internet Package ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีดฟรี ตลอดทั้งปี!

?สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา มจธ. สามารถลงทะเบียน เพื่อการเลือก Package ที่เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุด

?นักศึกษาสามารถตอบแบบสำรวจความต้องการเบื้องต้นเพื่อขอรับ Internet Package
ได้ที่ https://bit.ly/kmuttnet
ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 กรกฎาคม 2564 (ปิดระบบรับสำรวจเวลา 12.00 น.)

หมายเหตุ: จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อได้รับการส่งมอบ และเงื่อนไขเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ให้บริการ

TOP