King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ครูฟิสิกส์บางมด

ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ครูฟิสิกส์บางมด


ขอเชิญร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่ครูฟิสิกส์บางมด
ในหัวข้อเสวนา
เรียนไปทำงานไป อย่างไรให้สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา
“ก็เราคือครู” บอกต่อชีวิตการเรียนพร้อมทำงาน
 
หลักสูตร วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา
 
ในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 เป็นต้นไป
TOP