King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)


ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการคัดเลือกตรง ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)
?สมัครเข้าศึกษา : ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564
? สามารถเข้าใช้งานระบบรับสมัครได้ที่ >> http://bit.ly/sinfo-kmutt
?รายละเอียดการรับสมัคร :
ปริญญาโท https://cutt.ly/pQPq32v
ปริญญาเอก https://cutt.ly/RQPq6Vt
?สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
งานรับสมัครระดับ บัณฑิตศึกษา & ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
โทร : 02 470 8367, 02 470 8425
TOP