King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
โครงการอบรมเสริมทักษะนักศึกษา ชดเชยระยะเวลาฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปี 4 คณะวิทยาศาสตร์

โครงการอบรมเสริมทักษะนักศึกษา ชดเชยระยะเวลาฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปี 4 คณะวิทยาศาสตร์


โครงการอบรมเสริมทักษะนักศึกษา ชดเชยระยะเวลาฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปี 4 คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรปมชดเชยระยะเวลาฝึกงาน สำหรับนักศึกษาปี 4

คณะวิทยาศาสตร์ ที่มีเวลาฝึกงานไม่ครบตามหลักสูตร หรือหากฝึกงาน
ครบแล้ว สนใจเข้าร่วมอบรมก็จะได้จำนวนครั้งของกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

?หัวข้ออบรม (วันและเวลาอบรมอยู่ในลิงค์ลงทะเบียน)
• Microsoft Excel (ชดเชยเวลาฝึกงานได้ 7 วัน หรือ รับกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 1 ครั้ง)
• Professional Presentation (ชดเชยเวลาฝึกงานได้ 3 วัน หรือ รับ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง)

?นักศึกษาประสงค์สมัครเข้าร่วมอบรมให้ดำเนินการดังนี้
1.ลงทะเบียนเข้าอบรม https://forms.gle/DzWhLhWhiuBYFsBGA
2.แอดไลน์กลุ่ม http://line.me/ti/g/vvFsG609vE
(สำหรับสื่อสารและจัดส่งลิงค์ zoom วันอบรม)

TOP