King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารวิชาทหารประจําปี 2564

นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารวิชาทหารประจําปี 2564


ประชาสัมพันธ์ด่วน สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารวิชาทหารประจําปี 2564
??นักศึกษาสามารถส่งเอกสารได้ดังรูปภาพด้านล่าง โดยส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์
‼️ นักศึกษาจะต้องยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
??สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พี่วินัย หมายเลขโทรศัพท์ 024708092 หรือ 087 821 7221
?Facebook Fanpage:
1️⃣วิชาทหาร ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
2️⃣สํานักงานกิจการนักศึกษา มจธ.
สํานักงานกิจการ
#ผ่อนผันราชการวิชาทหารมจธ
#กิจการนักศึกษามจธ
TOP