King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
Let's start the journey together by KMUTT-Student QF Let's start the journey together by KMUTT-Student QF ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดเส้นทางในการพัฒนาทักษะของตนเอง

Let's start the journey together by KMUTT-Student QF Let's start the journey together by KMUTT-Student QF ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดเส้นทางในการพัฒนาทักษะของตนเอง


 Let's start the journey together by KMUTT-Student QF ?

?? ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดเส้นทางในการพัฒนาทักษะของตนเองที่สามารถเสริมสร้างด้วยการเรียนการสอนตามหลักสูตร การเรียนการสอนด้านทักษะสำคัญและการใช้ชีวิต รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยคณะ ภาควิชา และหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งช่วยให้น้อง ๆ มีความสามารถ ศักยภาพ และความพร้อมกับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1️⃣ เข้าสู่เว็บไซต์
?? http://tiny.cc/KMUTTStudentQF2021

2️⃣
?รับชมวิดีโอจำนวน 4 วิดีโอ
?ศึกษาข้อมูล KMUTT Student QF

3️⃣ ทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเอง
?? https://qrgo.page.link/LMZ5R
Log-in ด้วย e-mail ของมหาวิทยาลัย (@kmutt.ac.th)

?นักศึกษาที่ดำเนิการครบทั้ง 3 ขั้นตอน จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 1 ชั่วโมง
?กำหนดระยะเวลาการทำกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 8 ตุลาคม 2564

TOP