King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรฟิสิกส์ศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานระดับดีเยี่ยม ??? ในการนำเสนอภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการ: การจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สุดยอดไปเลยค้าบบบ ??? #FSciResearchInnovation #KMUTT