King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
กำหนดการรับสมัคร #DEK66

กำหนดการรับสมัคร #DEK66


กำหนดการรับสมัคร #DEK66
เตรียมตัวให้พร้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมทุนการศึกษาสนับสนุนมากมาย โดยจะเปิดรับสมัครรอบต่าง ๆ ดังนี้
✅Early Admission (International Program)
✅รอบที่ 1 Portfolio
✅รอบที่ 2 Quota
✅รอบที่ 3 Admission
✅รอบที่ 4 Direct Admission
__________________________________
📌 รับสมัครตั้งแต่
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "กำหนดการรับสมัคร TCAS66 โครงการ รับสมัคร รอบที่ 3 Admission ประกาศผลการสอบคัดเลือก ยืนยันสิทธิ ในระบบ TCAS 7-13พ.ค.66 ผ่านเว็บไซต์ mps//student.myicas.com สอบคัดเลือก* 20W.ค.66 6พ.ค.66 20- ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 30W.ค. โครงการ 7มิ.ย.66 รับสมัครและคัดเลือก รอบที่ รับตรงอิสระ (Direct Admission) 28 9มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อ สอบคัดเลือก* ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ CAS ติดตามประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศรายชือ ผู้ยืนยันสิทธิ 13-14มิ.ย.66 สอบคัดเลือก* หมายถึง สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบภาคปฏิบัติ เพื่ประเมคามดาพ์ามารศษ 16มิ.ย.66 -24มิ.ย.6 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ตั้งแต่ 28 ต.ค 65 66 การยืนยันสิทธิ และ สละสิทธิ ดำเนินการในระบบ TCAS Ûson and Recruitment ffe http://admission.kmutt.ac.th admission@kmutt.ac หน้า 4/4 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามที่ https://admission.kmutt.ac.th ข้อมูล วันที ตุลาคม 2565 KMUTT2Admission"
 
ติดต่อสอบถาม
📞Tel : +66 2470 8333
✉️ E-mail : admission@kmutt.ac.th
🌐Website : https://admission.kmutt.ac.th
💻 Facebook : https://www.facebook.com/KMUTT2ADMISSION
📱Instagram : https://www.instagram.com/kmutt2admission/
🖥Twiter : https://twitter.com/ADMISSIONKMUTT
__________________________________
‼️หมายเหตุ‼️
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามได้ที่ https://admission.kmutt.ac.th