King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ทีม GSAL จากภาควิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัย ในกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ระดับประเทศ

ทีม GSAL จากภาควิชาฟิสิกส์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัย ในกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ระดับประเทศ


ทีม GSAL
จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัย ด้วยผลงาน "Pathogen Seeker Kit"
ในกิจกรรมเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market: R2M) ระดับประเทศ ครั้งที่ 8

โดยมีทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 22 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัย
จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ
เข้าร่วมการแข่งโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการเเข่งขันในครั้งนี้ผ่านทางระบบ
Live Streaming จากอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
โดยสำหรับ มจธ. จัดการถ่ายทอดสดที่
ห้อง SCI-Connect คณะวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา
 
โดยสมาชิกทีม GSAL ประกอบด้วย 
นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสหาย
นายกิตติรัช ธนสิวะวงษ์
นางสาวอภิญญา เกตุก้อง
ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์
 
#ฟิสิกส์บางมด
#PHYSICSKMUTT