King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ทุนรัฐบาลไต้หวันในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก

ทุนรัฐบาลไต้หวันในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก


กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ได้มอบทุน Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students
แก่นักศึกษาชาวไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
โดยผู้สมัครสามารถเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรที่สอนโดยภาษาอังกกฤษหรือภาษาจีน

เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 มีนาคม 2564

ที่มา : Kmutt Internationalization

 

 

TOP