King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564
ภาควิชาฟิสิกส์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต

 

ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

รอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 ( รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ )
ประกาศผล วันที่ 16 มิถุนายน 2564

รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 ( รับเฉพาะนักศึกษาไทย )
ประกาศผล วันที่ 11 สิงหาคม 2564

**ประกาศผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ดาวโหลดเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/.../15g9-EWNisEtB7L2Rhudfq3x...

 

ที่มา : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

TOP