King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
สมัครสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5 วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566

สมัครสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5 วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566


🔻 สอบ TGAT/TPAT2-5 ที่ไหนดี ?
.
สมัครสอบรายวิชา TGAT/TPAT2-5
วันที่ 29 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2566
เลือกสนามสอบตามความสมัครใจแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ
.
20 สนามสอบ ข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์
179 สนามสอบ ข้อสอบแบบกระดาษ
รวม 199 สนามสอบ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
.
ค้นหาสนามสอบ : https://course.mytcas.com/venues
คู่มือสมัคร : https://www.mytcas.com/doc/student-exam-tgat-tpat/
วิดีโอสมัคร : https://www.youtube.com/watch?v=lxvwVSZ-rzU
 
ที่มา: เตรียม Portfolio เข้ามหาลัย