King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
มจธ. รับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มจธ. รับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


📍📍มจธ. รับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต📝💡
.
✅ นำไปพัฒนางาน และวิชาชีพ
✅ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
✅ เลือกเรียนเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือ หลักสูตรฝึกอบรมตามความสนใจ
✅ สะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี เพื่อใช้เทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบ สำหรับใช้รับปริญญาฯ
✅ ได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือ วุฒิบัตร
.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🌐 kmutt.me/non-aged
.