King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Introduction to Fusion Energy and Its Current Progress"

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Introduction to Fusion Energy and Its Current Progress"


ขอเชิญทุกท่านมาพับกบ พบกับ The 1st TCP Online Meeting
 
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ
"Introduction to Fusion Energy and Its Current Progress"
 
โดย ผศ.ดร. อภิวัฒน์ วิศิษฏ์สรศักดิ์ ผ่าน Application Zoom
มาร่วมรับชม รับฟังและเสวนาถามตอบฟิสิกส์ของปรากฏการณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นด้วยภาษาบ้าน ๆ ไปกับเรา
👍👍👍👍👍👍👍
งานนนี้ห้ามพลาด แล้วเจอกันนะคร้าบบบบบ