King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2564


ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก
โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2564
(เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2564)

? สมัครเข้าศึกษา ทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
? สมัครผ่านเว็บไซต์ : admission.kmutt.ac.th หรือ petchra.kmutt.ac.th
? รายละเอียดการรับสมัคร : https://bit.ly/2QbYmzB

? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8425, 02-470-8426

 

ที่มา : Admissions มจธ.

 

TOP