King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!! เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2

นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!! เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2


นักศึกษา มจธ. เตรียมตัวให้พร้อม !!!
เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 2
สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
• นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร (ปีการศึกษา 2564)

และ

• นักศึกษาจิตอาสา ที่เข้ามาช่วยงานในหน่วยฉีดวัคซีน
• นักศึกษาที่ต้องฝึกงานอุตสาหกรรม / ฝึกสอน
• นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ต้องทำวิจัยทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม
• ผู้นำนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในเร็ววันนี้

🗓 วัคซีน COVID-19 สำหรับวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 64
ได้รับแจ้งว่าล็อตนี้เป็น Oxford/AstraZeneca

📩 นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจะได้รับอีเมล์เพื่อการลงทะเบียนตามที่แจ้งไว้ใน NewAcis ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 64
ทั้งนี้เนื่องจากวัคซีนมีอยู่จำกัดจึงต้องให้บริการนักศึกษาแบบจองก่อนได้ก่อน (first come first serve basis)

อย่าลืมอัพเดตอีเมล์ใน NewAcis ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ https://bit.ly/3vvNT0n

How to update your contact info on NewAcis https://bit.ly/3gxGOqw

คำถามที่พบบ่อย การรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักศึกษา http://bit.ly/covid_FAQ

 

ที่มา: KMUTT