King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


ขยายเวลาปิดสถานที่ มจธ. ทุกพื้นที่เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
May 01, 2021

ขยายเวลาปิดสถานที่ มจธ. ทุกพื้นที่เป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

ขยายเวลาปิดสถานที่ มจธ. ทุกพื้นที่เป็นการชั่วคราว...

อ่านต่อ >
#𝐓𝐂𝐀𝐒𝟔𝟒 รอบที่ 3 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 ปีการศึกษา 2564  (รับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม 2564)
April 30, 2021

#𝐓𝐂𝐀𝐒𝟔𝟒 รอบที่ 3 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 ปีการศึกษา 2564 (รับสมัคร 7 - 15 พฤษภาคม 2564)

น้อง ๆ #𝐓𝐂𝐀𝐒𝟔𝟒 ห้ามพลาดด ใกล้เปิดรับสมัครแล้ว ร...

อ่านต่อ >
ปฏิทินการศึกษา (ฉบับเปลี่ยนแปลง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563, ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564
April 28, 2021

ปฏิทินการศึกษา (ฉบับเปลี่ยนแปลง) ภาคการศึกษาที่ 2/2563, ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการ...

อ่านต่อ >
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1)  ตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2564
April 27, 2021

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 1) ตั้งแต่วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2564

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full...

อ่านต่อ >
การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 2/2563, ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564
April 26, 2021

การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภายใต้มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 2/2563, ภาคการศึกษาพิเศษ/2563 และภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทิน...

อ่านต่อ >
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 (วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2564)
April 24, 2021

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 (วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2564)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำป...

อ่านต่อ >
7 ยุทธศาสตร์การวิจัย และหน่วยวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
April 22, 2021

7 ยุทธศาสตร์การวิจัย และหน่วยวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

  ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564 ที่มา :...

อ่านต่อ >
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
April 21, 2021

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษ...

อ่านต่อ >
นักศึกษาสามารถตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผ่านทาง Application
April 20, 2021

นักศึกษาสามารถตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผ่านทาง Application

นักศึกษาสามารถตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม กิจกรรมปัจฉิมน...

อ่านต่อ >
สำนักงานกิจการนักศึกษา ยังคงให้บริการเต็มรูปแบบ ในช่วง COVID-19
April 19, 2021

สำนักงานกิจการนักศึกษา ยังคงให้บริการเต็มรูปแบบ ในช่วง COVID-19

สำนักงานกิจการนักศึกษา ยังคงให้บริการเต็มรูปแบบ ยก...

อ่านต่อ >