King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


GCDC คณะศิลปศาสตร์ ขอเสิร์ฟ 5 คอร์สสุดปัง!! จากโครงการ SoLA Anywhere สำหรับ บุคลากร มจธ. ทุกท่าน
October 11, 2021

GCDC คณะศิลปศาสตร์ ขอเสิร์ฟ 5 คอร์สสุดปัง!! จากโครงการ SoLA Anywhere สำหรับ บุคลากร มจธ. ทุกท่าน

พิเศษสุดๆ สำหรับ บุคลากร มจธ. ทุกท่าน !GCDC คณะศิล...

อ่านต่อ >
Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022
October 08, 2021

Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022

Times Higher Education World University Rankings...

อ่านต่อ >
คำแนะนำในการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน
October 07, 2021

คำแนะนำในการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และการชำระเงิน สำหรับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน

FAQ : คำแนะนำในการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน...

อ่านต่อ >
Overview Ecosystem ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงาน บุคคล และ Platform
October 06, 2021

Overview Ecosystem ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหรือหน่วยงาน บุคคล และ Platform

มาทำความรู้จักความสัมพันธ์สำหรับหน้าที่ในส่วนต่าง...

อ่านต่อ >
โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 รอบที่ 2
October 05, 2021

โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนกา...

อ่านต่อ >
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับปริญญาโท
October 04, 2021

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับปริญญาโท

ประกาศ!!!การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนัก...

อ่านต่อ >
คลินิกวิจัยประจำเดือน ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์!!!! 
October 01, 2021

คลินิกวิจัยประจำเดือน ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์!!!! 

ปิดจองแล้ว!!!คลินิกวิจัยประจำเดือน ตุลาคม 2564ในรู...

อ่านต่อ >
"โครงการ flash card พี่ทำให้น้อง" มจธ. ทำจิตอาสาวิถีใหม่ แบบ New Normal
September 30, 2021

"โครงการ flash card พี่ทำให้น้อง" มจธ. ทำจิตอาสาวิถีใหม่ แบบ New Normal

ขอเชิญชวนพี่น้องชาว มจธ. ทำจิตอาสาวิถีใหม่ แบบ New...

อ่านต่อ >
คณะวิทยาศาสตร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปราโมทย์ เสตสุวรรณ และคุณดาราณี นิยะมานนท์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
September 29, 2021

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ปราโมทย์ เสตสุวรรณ และคุณดาราณี นิยะมานนท์ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ...

อ่านต่อ >
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนผู้ประสบอุบัติภัยจากการเกิดอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ได้ทางระบบสารสนเทศนักศึกษา
September 29, 2021

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนผู้ประสบอุบัติภัยจากการเกิดอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ได้ทางระบบสารสนเทศนักศึกษา

มจธ. มีความห่วงใยต่อนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับความ...

อ่านต่อ >