King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


กำหนดการงานปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
August 05, 2021

กำหนดการงานปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการงานปฐมนิเทศบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ...

อ่านต่อ >
1st KMUTT 5-Minute Physics การแข่งขันการเล่าเรื่องฟิสิกส์ที่ประทับใจเป็นภาษาอังกฤษ
August 04, 2021

1st KMUTT 5-Minute Physics การแข่งขันการเล่าเรื่องฟิสิกส์ที่ประทับใจเป็นภาษาอังกฤษ

1st KMUTT 5-Minute Physics การแข่งขันการเล่า...

อ่านต่อ >
ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564
August 04, 2021

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2564

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตลอดภาคการศึก...

อ่านต่อ >
4 เว็บไซต์ ที่ช่วยให้พัฒนาระดับทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
August 03, 2021

4 เว็บไซต์ ที่ช่วยให้พัฒนาระดับทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ใครมีปัญหากับการเลือกสื่อการเรียนรู้ เพื่อฝึก...

อ่านต่อ >
KMUTT Library Learning Researches  ประจำเดือนสิงหาคม 2564
August 02, 2021

KMUTT Library Learning Researches ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ตารางการอบรมของสำนักหอสมุด เดือน สิงหาคม 2564.โดยม...

อ่านต่อ >
มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ภาคเรียนที่ 1/2564
July 31, 2021

มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ภาคเรียนที่ 1/2564

มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนีย...

อ่านต่อ >
Outcome Base Education Module: OBEM คืออะไร และดีอย่างไรกับนักศึกษา
July 30, 2021

Outcome Base Education Module: OBEM คืออะไร และดีอย่างไรกับนักศึกษา

อ่านต่อ >
คณะวิทยาศาสตร์ปรับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานเป็นรูปแบบใหม่ โดยเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้แบบโมดูลย่อย (Outcome Base Education Module: OBEM)
July 30, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ปรับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานเป็นรูปแบบใหม่ โดยเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้แบบโมดูลย่อย (Outcome Base Education Module: OBEM)

คณะวิทยาศาสตร์ปรับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานเป็นร...

อ่านต่อ >
มจธ. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)
July 30, 2021

มจธ. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและกา...

อ่านต่อ >
KMUTT4Life - มจธ. เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
July 29, 2021

KMUTT4Life - มจธ. เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มจธ. เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา เพื่อการเรี...

อ่านต่อ >