King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


📍🎉🎉Physics Exhibition 2023 (online) รอบสุดท้าย โครงการ Active Recruitment 2 สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
March 25, 2023

📍🎉🎉Physics Exhibition 2023 (online) รอบสุดท้าย โครงการ Active Recruitment 2 สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม

📍🎉🎉Physics Exhibition 2023 (online) รอบสุดท้ายโ...

อ่านต่อ >
KMUTT-Physics Postgraduate Open House ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้อง SCL100
March 21, 2023

KMUTT-Physics Postgraduate Open House ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:30 น. ณ ห้อง SCL100

 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 และผู้ที่สนใจท...

อ่านต่อ >
งานสัมมนาวิชาการด้าน Photonics  “Advances in Photonics Research and Simulation “
March 21, 2023

งานสัมมนาวิชาการด้าน Photonics “Advances in Photonics Research and Simulation “

งานสัมมนาวิชาการด้าน Photonics“Advances in P...

อ่านต่อ >
Physics Exhibition 2023 (online) ตอน เปิดโลกทัศน์เส้นทางอาชีพของนักฟิสิกส์ ในทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม และทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล
March 08, 2023

Physics Exhibition 2023 (online) ตอน เปิดโลกทัศน์เส้นทางอาชีพของนักฟิสิกส์ ในทางการแพทย์ ทางอุตสาหกรรม และทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล

Physics Exhibition 2023 (online)ตอน เปิดโลกทัศน์เ...

อ่านต่อ >
"KMUTT-Physics Postgraduate Open House"  ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:30 น.
March 07, 2023

"KMUTT-Physics Postgraduate Open House" ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13:00 - 16:30 น.

ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 และผู้ที่สนใจท...

อ่านต่อ >
"กีฬาประเพณีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20" SCI-ANTIST #20
March 06, 2023

"กีฬาประเพณีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20" SCI-ANTIST #20

การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ "กีฬาประเพณีคณะวิทยาศา...

อ่านต่อ >
ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566
March 05, 2023

ทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุ...

อ่านต่อ >
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
February 28, 2023

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาฟิสิกส์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึ...

อ่านต่อ >
🎉🎊 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัล "ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต"  จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565
February 23, 2023

🎉🎊 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัล "ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต" จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ...

อ่านต่อ >
🎉🎊 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาวิชาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัล "ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต" 🎉🎊 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565
February 23, 2023

🎉🎊 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาวิชาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัล "ผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต" 🎉🎊 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ...

อ่านต่อ >