King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


KMUTT Library Learning Researches  ประจำเดือนสิงหาคม 2564
August 02, 2021

KMUTT Library Learning Researches ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ตารางการอบรมของสำนักหอสมุด เดือน สิงหาคม 2564.โดยม...

อ่านต่อ >
มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ภาคเรียนที่ 1/2564
July 31, 2021

มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ภาคเรียนที่ 1/2564

มจธ. พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนีย...

อ่านต่อ >
Outcome Base Education Module: OBEM คืออะไร และดีอย่างไรกับนักศึกษา
July 29, 2021

Outcome Base Education Module: OBEM คืออะไร และดีอย่างไรกับนักศึกษา

อ่านต่อ >
คณะวิทยาศาสตร์ปรับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานเป็นรูปแบบใหม่ โดยเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้แบบโมดูลย่อย (Outcome Base Education Module: OBEM)
July 29, 2021

คณะวิทยาศาสตร์ปรับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานเป็นรูปแบบใหม่ โดยเน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้แบบโมดูลย่อย (Outcome Base Education Module: OBEM)

คณะวิทยาศาสตร์ปรับการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐานเป็นร...

อ่านต่อ >
มจธ. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)
July 29, 2021

มจธ. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและกา...

อ่านต่อ >
KMUTT4Life - มจธ. เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
July 28, 2021

KMUTT4Life - มจธ. เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มจธ. เปิดรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าศึกษา เพื่อการเรี...

อ่านต่อ >
โครงการระดมทุน สานฝันครูพันธุ์ใหม่หัวใจนักวิทย์
July 27, 2021

โครงการระดมทุน สานฝันครูพันธุ์ใหม่หัวใจนักวิทย์

โครงการระดมทุน สานฝันครูพันธุ์ใหม่หัวใจนักวิทย์ เพ...

อ่านต่อ >
โครงการระดมทุน เพื่อนักศึกษาวิทยาศาสตร์ขาดแค่ลน สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
July 27, 2021

โครงการระดมทุน เพื่อนักศึกษาวิทยาศาสตร์ขาดแค่ลน สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โครงการระดมทุน เพื่อนักศึกษาวิทยาศาสตร์ขาดแค่ลน ส...

อ่านต่อ >
ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563
July 26, 2021

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมห...

อ่านต่อ >
มจธ. มอบความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563
July 25, 2021

มจธ. มอบความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามจธ. ห่...

อ่านต่อ >