King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


 วิธีการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
July 16, 2021

วิธีการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

: วิธีการลงทะเบียนเรียน :: ภาคการศึกษาที่ 1 ประ...

อ่านต่อ >
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (OBEM) เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 44 ทุน
July 15, 2021

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. (OBEM) เปิดรับสมัครทุนผู้ช่วยสอน/ทุนผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 44 ทุน

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน คณะวิท...

อ่านต่อ >
เหลือเวลาอีก 2 วัน ในการสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก  COVID-19 สำหรับกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน
July 15, 2021

เหลือเวลาอีก 2 วัน ในการสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สำหรับกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน

เหลือเวลาอีก 2 วัน สำหรับกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันประก...

อ่านต่อ >
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)
July 14, 2021

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนก...

อ่านต่อ >
รับสมัคร TA รายวิชา PHY 191 (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
July 14, 2021

รับสมัคร TA รายวิชา PHY 191 (เพิ่มเติม) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัคร TA รายวิชา PHY 191 (เพ...

อ่านต่อ >
การช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษา มจธ. ปีการศึกษา 2564
July 13, 2021

การช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษา มจธ. ปีการศึกษา 2564

การช่วยเหลือนักศึกษา มจธ. ตลอดปีการศึกษา 2564ทุนให...

อ่านต่อ >
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
July 12, 2021

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5 สิงหาคม 2564

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ป...

อ่านต่อ >
ปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
July 12, 2021

ปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

        ปิดสถานที่มหาวิทยา...

อ่านต่อ >
ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2565
July 09, 2021

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2565

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowshi...

อ่านต่อ >
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการเรียนที่  1/2564 มจธ.
July 09, 2021

กำหนดการลงทะเบียน ภาคการเรียนที่ 1/2564 มจธ.

กำหนดการลงทะเบียน 1/2564 มจธ. https://regis.kmutt...

อ่านต่อ >