King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


ขอแสดงความยินดี ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และนักเรียนผู้แทนประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT) ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566
July 26, 2023

ขอแสดงความยินดี ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และนักเรียนผู้แทนประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT) ครั้งที่ 36 ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิทยา กา...

อ่านต่อ >
 ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี วิชา PHY584 การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับนักฟิสิกส์ (Machine Learning for Physicists)
July 26, 2023

 ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรี วิชา PHY584 การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับนักฟิสิกส์ (Machine Learning for Physicists)

 ประชาสัมพันธ์วิชาเลือกเสรีวิชา PHY584 การเรี...

อ่านต่อ >
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ.2566
July 23, 2023

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ.2566

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเ...

อ่านต่อ >
ประกาศรายละเอียดการลงทะเบียน และตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ภาคเรียน 1/2566 -รายละเอียดการลงทะเบียนและตารางสอนรายวิชา GEN บังคับ (GEN101, GEN111, GEN121, GEN231, GEN241, GEN351)
July 23, 2023

ประกาศรายละเอียดการลงทะเบียน และตารางสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) ภาคเรียน 1/2566 -รายละเอียดการลงทะเบียนและตารางสอนรายวิชา GEN บังคับ (GEN101, GEN111, GEN121, GEN231, GEN241, GEN351)

ประกาศรายละเอียดการลงทะเบียน และตารางสอนรายวิชาศึ...

อ่านต่อ >
ขอแสดงความยินดีกับ "ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ  อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์   ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น  ประเภทรางวัลดาวรุ่ง  ประจำปีการศึกษา 2565
July 18, 2023

ขอแสดงความยินดีกับ "ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น ประเภทรางวัลดาวรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิทยา กาญจนภู...

อ่านต่อ >
ประกาศ FSci Open House 2023 กิจกรรมที่น้องๆไม่ควรพลาด  วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ณ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
July 18, 2023

ประกาศ FSci Open House 2023 กิจกรรมที่น้องๆไม่ควรพลาด  วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ณ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

ประกาศ ประกาศ  FSci Open House 2023กิจกร...

อ่านต่อ >
SMTC 2023 Season 2!!!! กลับมาแล้ว เปิดรับสมัครทีมนักเรียนที่สนใจแล้ววันนี้!!! จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เพื่อเข้าร่วมโครงการ
July 18, 2023

SMTC 2023 Season 2!!!! กลับมาแล้ว เปิดรับสมัครทีมนักเรียนที่สนใจแล้ววันนี้!!! จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เพื่อเข้าร่วมโครงการ

SMTC 2023 Season 2!!!! กลับมาแล้ว ข่าวด่วน ๆ...

อ่านต่อ >
 วันลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566
July 10, 2023

วันลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ป.ตรี ปี...

อ่านต่อ >
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566  วันที่ 24 กค.66 เวลา 13.00-16.40 น.
July 04, 2023

สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งระดับ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 24 กค.66 เวลา 13.00-16.40 น.

สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญอาจารย์ท...

อ่านต่อ >
ยินดีต้อนรับนักศึกษาแรกเข้า ระดับปริญญาตรี รหัส 66 ทุกคน🥰  นักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนความรู้พื้นฐานด้วนตนเองผ่านระบบ LEB2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ
July 02, 2023

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแรกเข้า ระดับปริญญาตรี รหัส 66 ทุกคน🥰 นักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนความรู้พื้นฐานด้วนตนเองผ่านระบบ LEB2 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแรกเข้า ระดับปริญญาตรี รห...

อ่านต่อ >