King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


ขั้นตอนการขอเอกสารสำหรับเบิกค่าเทอม
April 02, 2021

ขั้นตอนการขอเอกสารสำหรับเบิกค่าเทอม

ขั้นตอนการขอเอกสารสำหรับเบิกค่าเทอม   ที่มา ;...

อ่านต่อ >
ช่องทางการขอรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
April 01, 2021

ช่องทางการขอรับเอกสารทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

  ที่มา : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ....

อ่านต่อ >
กำหนดการแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทุกระดับการศึกษา (วันนี้ - 2 เม.ย. 64)
March 29, 2021

กำหนดการแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ทุกระดับการศึกษา (วันนี้ - 2 เม.ย. 64)

ขอให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน ภาคการศึ...

อ่านต่อ >
ช่องทางการขอเอกสารทุกประเภท สำหรับนักศึกษาเก่า มจธ
March 28, 2021

ช่องทางการขอเอกสารทุกประเภท สำหรับนักศึกษาเก่า มจธ

ที่มา : สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.

อ่านต่อ >
รูปแบบการเปิดให้บริการภายในสำนักงานหอสมุด มจธ. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
March 24, 2021

รูปแบบการเปิดให้บริการภายในสำนักงานหอสมุด มจธ. ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

 ตั้งแต่ วันที่ 24 มี.ค. 64 เป็นต้นไป สำนักหอ...

อ่านต่อ >
กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2563
March 23, 2021

กำหนดการถอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

กำหนดการถอนรายวิชาออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 :พ...

อ่านต่อ >
ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีในโอกาส ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
March 22, 2021

ภาควิชาฟิสิกส์ ขอแสดงความยินดีในโอกาส ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...

อ่านต่อ >
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564
March 18, 2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑ...

อ่านต่อ >
ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสินธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับ "รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564"
March 16, 2021

ผศ.ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสินธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้รับ "รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564"

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดี...

อ่านต่อ >
ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น
March 15, 2021

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้น

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)ได้มอบ ทุนเ...

อ่านต่อ >