King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวสาร


ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทฤษฎีและหลักการทำงานเครื่อง X-ray Fluorescence : XRF
October 25, 2020

ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทฤษฎีและหลักการทำงานเครื่อง X-ray Fluorescence : XRF

ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทฤษ...

อ่านต่อ >
ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดให้บริการ กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม แก่นักวิจัยทั้งภายในและภายนอก มจธ.
August 02, 2020

ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดให้บริการ กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม แก่นักวิจัยทั้งภายในและภายนอก มจธ.

ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ...

อ่านต่อ >
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
July 19, 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูต...

อ่านต่อ >
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
July 19, 2020

ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ. ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยิ...

อ่านต่อ >